Historisk udredning om vilkårene på sær- og åndssvageforsorgens institutioner

#Politik #Tegnsprog

12. juni 2020

Har du været anbragt under sær- og åndssvageforsorgen i perioden 1933-1980? Har du lyst til at fortælle om dine oplevelser?

Danmarks Forsorgsmuseum er i gang med en historisk udredning om vilkårerne på sær- og åndsvageforsorgens institutioner. Udredningen er igangsat af Social- og Indenrigsministeriet. Ud fra arkivstudier, interviews med tidligere anbragte, pårørende og ansatte samt eksisterende forskning skal udredningen bl.a. undersøge følgende:

Livsforholdene for de anbragte under deres ophold på en af sær- og åndssvageforsorgens institutioner, med et særligt fokus på svigt og overgreb, som f.eks. fysiske/ seksuelle overgreb, psykisk vold, alvorlige mangler ved den lægelige, praktiske eller følelsesmæssige omsorg.

Udredningen er et led i en vurdering af, om der skal gives en undskyldning til tidligere anbragte.

Hvis du vil bidrage til udredningen, så kontakt Danmarks Forsorgsmuseum direkte på udredning@svendborgmuseum.dk eller kontakt os i Danske Døves Landsforbund på ddl@ddl.dk. Så hjælper vi med at videreformidle kontakten.

Se evt. mere på www.anbragtihistorien.dk/.

Filer

DownloadInterveiwfolder_digital.pdf

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site