Frit tolkevalg på uddannelsesområdet

#Børn og unge #Tegnsprog #Tilgængelighed #Uddannelse

Frit tolkevalg på uddannelsesområdet

20. december 2018

Undervisningsministeriets forslag om frit tolkevalg er blevet vedtaget med et stort flertal i Folketinget.

Et stort flertal i Folketinget har netop vedtaget Undervisningsministeriets lovforslag om frit tolkevalg inden for uddannelsesområdet. Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2019, men forventes at blive indarbejdet i løbet af 2019, og har til formål at sikre, at tegnsprogstalende studerende slipper for at blive tvunget til at skifte tolkeleverandør midt under en uddannelse.

99 stemte for og 8 imod lovforslaget.

Det vedtagede lovforslag bliver sat ind i "Loven om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser" under paragraf 25 stk. 2 og lyder: "Elever, der modtager specialpædagogisk bistand, kan frit vælge mellem de leverandører, der er omfattet af centralt koordinerede indkøbsaftaler."

Danske Døves Ungdomsforbund og Danske Døves Landsforbund kalder vedtagelsen af lovforslaget for en stor sejr:

- Det er en stor sejr, da anerkendelsen af det frie tolkevalg betyder, at studerende ikke bliver tvunget til at skifte tolkeleverandør midt under en uddannelse. Vi er glade for resultatet her hos DDL og DDU, siger DDU's sekretariatsleder Michael Weber Steenberg og DDL's landsformand, Lars Knudsen, som tilføjer:

- Det er en tidlig julegave til os – og jer!

Politikernes ønsker til den nye lov
I forbindelse med vedtagelsen er politikerne kommet med følgende kommentarer:

1. Man skal sikre at kvaliteten fortsat er høj.
2. Man skal sikre en minimering af risici for misbrug af offentlige midler.
3. Lovforslaget skal tages højde for de konklusioner, som udmunder af Socialministeriets tværministerielle arbejdsgruppe, der er i gang med en større udredning af tolkeområdet.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site