Forskning i dansk tegnsprog

#Tegnsprog

31. august 2021

Den 13. maj udkom rapporten "Status på dansk tegnsprog". I dag sætter vi fokus på rapportens kapitel ni om forskning.

I kapitlet har vi set nærmere på de forsknings- og vidensmiljøer der findes i Danmark i dag, og hvor der fortsat sker forskning - eller i hvert fald dokumentationsarbejde - i dansk tegnsprog, da ikke alle de nævnte miljøer har decideret forskning.

Vi har i alt fundet frem til disse seks forsknings- og vidensmiljøer:

  • Københavns Universitet (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab)
  • Københavns Universitet (Institut for Psykologi)
  • Århus Universitet Lingvistik (Institut for Kommunikation og Kultur)
  • Københavns Professionshøjskole (Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen)
  • Ordbog over Dansk Tegnsprog – som pt. huses af KP
  • Dansk Sprognævn (Afdeling for Dansk Tegnsprog)

Vi kan konstatere, at det er meget små og sårbare miljøer og at den største forskningsmængde er bundet op på enkeltpersoner, som mere eller mindre tilfældigt har fundet vej til døveverdenen og tegnsprogsmiljøerne.

På universiteterne er dansk tegnsprog (og høretabsområdet i det hele taget) et lille og snævert felt, som ikke tilføres særlige resurser. På tegnsprogstolkeuddannelsen, der er placeret på KP, forsker man ikke i dansk tegnsprog eller i tolkning, der pågår dog fortsat arbejde med at udvikle ordbog over dansk tegnsprog, men arbejdet finansieres over satspuljen med en tidsbegrænset bevilling. Afdelingen for dansk tegnsprog under Dansk Sprognævn har ikke midler til forskning.

Du kan læse hele rapporten her.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site