Foreningsliv og tegnsprogsmiljøer

#Tegnsprog

28. juni 2021

Den 13. maj udkom vi med rapporten Status på dansk tegnsprog. Rapporten beskriver resultaterne af den undersøgelse vi foretog I 2020, hvor vi har ”taget temperaturen på dansk tegnsprog”. I de kommende måneder dykker vi ned i rapportens enkelte områder.

I dag ser vi nærmere på hvilke tegnsprogsmiljøer der findes i forenings- og fritidslivet, hvor mange tilbud der er, samt hvor mange mennesker der benytter dem. Vi har også se på hvilke udfordringer der er for døve- og tegnsprogsforeningerne.

Døve- og tegnsprogsforeningerne danner rammen om en stor del af døves kultur og er en vigtig kilde til samvær med andre tegnsprogstalende mennesker. Undersøgelsen viste at dansk tegnsprog langt fra er et uddødt sprog, men at det tværtimod lever og trives alle de steder hvor døve mødes i fritiden.

Undersøgelsen viser, at døve- tegnsprogs- og sportsforeningerne i 2019 havde over 1200 enkeltstående aktiviteter, fordelt over hele landet – dvs. gennemsnitligt over 100 arrangementer hver måned året igennem - med i alt 32.000 deltagere. Der er ikke tale om 32.000 unikke deltagere, da hver person deltager i mere end en aktivitet.

Alene døve- og tegnsprogsforeningerne havde over 23.500 deltagere i deres aktiviteter. I 2019 havde DDL 2026 medlemmer – hvilket betyder at hvert medlem i gennemsnit deltog i knap 12 årlige arrangementer i foreningerne.

Tilbuddene varierer meget fra afhængigt af hvor i lande man bor – i de store byer er der mange og meget forskelligartede tilbud, hvorimod der i de mere tyndt befolkede dele af landet kun er meget få tilbud. De fleste foreninger kører 100 % på frivillig arbejdskraft, og over halvdelen oplever udfordringer med at opretholde aktivitetsniveauet.

Seniorklubbernes arrangementer er de mest velbesøgte, mens Danske Døves Ungdomsforbund står overfor en markant medlemstilbagegang i de kommende år.

Du kan finde den fulde rapport her.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site