Døve bliver udelukket fra at følge med i coronasituationen

#Coronavirus #DDL i medierne #Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

Døve bliver udelukket fra at følge med i coronasituationen

Landsformand Lars Knudsen skriver i debatindlæg til Politiken, at myndighederne ikke prioriterer døve. Det er en systemisk fejl, at døve er forholdt vigtig samfundsinformation.

18. januar 2021

Covid-19 har fat i Danmark, og store dele af vores samfund er lukket ned igen. Foreløbig indtil 7. februar. Opblusningen af virusset bevirker samtidig igen en enorm informations- og kommunikationsstrøm mellem myndigheder og borgere, bare ikke til dem, der er blandt de hårdest ramt af nedlukningen

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, har i et tidligere indlæg i Altinget, hyldet handicaporganisationernes uundværlige indsats med at oversætte information til mennesker med handicap. Med god grund. For myndighederne løste ikke opgaven, og derfor trådte civilsamfundet til.

Danske Handicaporganisationer fik i foråret 2020 bevilget 24,5 mio. kr. til at koordinere en pulje, der skal afhjælpe ensomhed og social isolation hos personer med handicap under corona. Herigennem fik Danske Døves Landsforbund (DDL) 490.000 kr. til at sikre en hverdag med stærke tegnsprogsfællesskaber for isolerede døve. En del af tilskuddet bruger DDL på, at medlemmerne får relevant og aktuel viden om corona på dansk tegnsprog. Det er nødvendigt, selvom det er myndighedernes ansvar at tilvejebringe kritisk kommunikation og information til alle sine borgere.

Hvem har ansvaret?
Siden begyndelsen af marts 2020 har DDL presset på for at myndighederne skulle informere om Covid-19 på dansk tegnsprog. Vi har flere gange været i kontakt med sundhedsmyndigheder og ministerier – også gennem Danske Handicaporganisationer - for at få dem til anerkende behovet og alvoren.

Nu bliver alle de officielle coronapressemøder tegnsprogstolket. Det er vi glade for. Men der mangler en grundlæggende anerkendelse af, at døve skal have samme adgang til myndighedernes information som alle andre, på deres eget sprog, dansk tegnsprog.

Informationsvideoer og komplicerede tekster på hjemmesiderne bliver ikke oversat. DDL har tilbudt myndighederne sin assistance med opgaven, men det tilbud er desværre ikke modtaget.

Det undrer Landsforbundet, for Sundhedsstyrelsen tilbyder oversættelser af informationer om Covid-19 på 21 forskellige sprog – bare ikke dansk tegnsprog. Det på trods af, at dansk tegnsprog er et anerkendt sprog i Danmark på linje med dansk tale- og skriftsprog, og har været det siden 2014.

Hvorfor er det vigtigt, at døve får information på tegnsprog?
Sprog former vores forståelse af verden, og derfor skal døve have mulighed for at få informationer på eget modersmål. Dansk tale- og skriftsprog er for mange døve vores andetsprog.

Derfor er det utilstrækkeligt at kommunikere via tekst eller henvise til hjemmesider, fordi der ingen garanti er for fuld forståelse, da informationerne ikke er tænkt og formidlet med udgangspunkt i dansk tegnsprog. Hvis myndighederne ikke har ressourcerne til at prioritere formidlingen til døve medborgere, står DDL gerne til rådighed. Vi har ekspertisen, og kanalerne til døvesamfundet, så vi hjælper gerne. Naturligvis.

Tilgængelighed skaber ligestillet samfund
DDL arbejder for retten til dansk tegnsprog og for ligestilling i samfundet. Vi arbejder aktivt for at nedbryde barrierer og fordomme, og arbejder for døves rettigheder i det samfund, vi alle er en del af. For at opnå dette, kræver det tilgængelighed til vigtige informationer - ikke bare under pandemikriser, men i al kommunikation med det offentlige Danmark. Desværre er vi endnu langt fra ligestilling og tilgængelighed for alle.

DDL har gennemgået 226 offentlige hjemmesider for at teste deres webtilgængelighed for døve borgere. Der er primært myndigheder, dvs. ministerier med tilhørende styrelser, regioner og kommuner. På kun 11 af de 226 hjemmesider fandt vi dansk tegnsprog. Det betyder i praksis, at døve borgere ikke har adgang til den samme information som andre i Danmark. Det betyder, at viden om vigtige tiltag i samfundet er forholdt danske døve. Det er en systemisk fejl.

Vi inviterer hermed socialministeriet og sundhedsmyndighederne til en drøftelse om, hvordan vi kan etablere et samarbejde, så vi kan få løst ovenstående udfordringer. Tilgængelighed er fuldstændig afgørende for et ligestillet samfund.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site