DNTM's udbud - det mener DDL

#Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

26. oktober 2017

Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) har lavet udbud. Se eller læs hvad DDL mener.

Udbudsbetingelser:

1.1 Delrammeaftaler, der udbydes (s.3)

Positivt med flere leverandører under de regionale delaftaler, så tolkebrugerne får flere valgmuligheder

2.1 Andre myndigheders brug af rammeaftalen (s.5.)

Helt grundlæggende mener DDL ikke, at DNTM’s rammeaftaler kan regulere pris og valg af leverandør på andre områder end det sociale område.

Det er positivt, at flere myndigheder får viden om og kendskab til Tolkeportalen, så de nemmere kan bestille tolk. Det må dog ikke få betydning for døves frie valg af tolkeleverandør på andre områder end DNTM’s område. Samtidig finder DDL ikke, at andre områder kan prisfastsættes via DNTM’s udbud. Det må være en aftale mellem bevilligende myndighed og den enkelte tolkeleverandør.

7.1. Kriterier for tildeling af delrammeaftaler

Det er positivt, at der lægges vægt på andre faktorer end pris. Det er fornuftigt at at have fokus på efter- og videreuddannelsesmuligheder.

10. Social klausul om praktikpladser

DDL er glade for, at der stilles krav om at leverandørerne stiller praktikpladser til rådighed, så der kan uddannes kvalificerede tolke.

Kravsspecifikationer:

4.1. Pris

DDL mener, at det grundlæggende er forkert at fastsætte en maksimumpris i et udbud. Det må være udbuddets natur, at prisen fastsættes på baggrund af udbuddets krav og leverandørernes forventninger til, hvad det skal koste. En maksimumpris sætter således en kunstig prisfastsættelse ind i udbuddets natur.

5.2a Krav om maksimal belastningsgrad af tolken

DDL er positive over for, at DNTM tager hensyn til tolkenes arbejdspres, således at de får de bedste forudsætninger for at kunne levere tolkning. For at sikre den nødvendige fleksibilitet for tolkeleverandøren er det vigtigt, at der er mulighed for at dispensere, så tolkenes kapacitet også kan benyttes optimalt.

5.2.b Retstolkning

DDL er meget tilfredse med DNTM’s krav om, at der ved retstolkninger er krav om at tolken har gennemført et retstolkekursus.

6.4. Anvendelse af døve tegnsprogstolke

DDL er glade for, at det også fremover er muligt at benyttet døve tegnsprogstolke. Det er godt, at DNTM fortsat er positive og bakker op om ordningen. DDL mener fortsat, at dispensationsmulighed nr. 2. er alt for stram. At en døv tolk skal være afgørende for at kommunikation overhovedet er mulig, er i praksis en væsentlig barriere for at døve kan vælge en døv tegnsprogstolk, når de finder det vil være den bedste løsning for dem. Det må være tolkebrugeren, der er den bedste til at vurdere, hvilket tolkebehov de har.Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site