DNTM's puljer er lukket for i år

#Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

DNTM's puljer er lukket for i år

8. november 2018

Pengene er sluppet op i DNTM's puljer, så tolkebrugere ikke kan få bevilliget tolk til en lang række aktiviteter resten af året. DDL arbejder politisk på at få løst problemet.

DDL er i dag blevet orienteret om, at pengene er sluppet op i DNTM's puljer, så tolkebrugere ikke kan få bevilliget tolk til en lang række aktiviteter resten af året. Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er ikke DNTM, der bestemmer om der kan tilføres flere penge til puljerne, så DDL arbejder politisk på at få løst problemet.

"Den bevillingsbegrænsede pulje på 10,4 mio. kr. efter Bekendtgørelse om bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med hørehandicap, bkg nr. 1630 af 16/12-2016 § 2, er udfyldt fuldt ud.

Det betyder, at der ikke kan bevilliges aktiviteter efter bestemmelsen som bevillingsbegrænset tolkning (pulje). Ansøgninger efter bekendtgørelsens § 2, vil derfor for resten af året blive bevilliget som timebankstolkning; dog kan udlandsophold ikke bevilliges for resten af året.

Der er tale om følgende aktiviteter:

  1. ved deltagelse i større private fester, f.eks. bryllup, barnedåb, konfirmation, runde fødselsdage eller lignende
  2. ved deltagelse i arrangementer i forlængelse af en begravelse
  3. ved private sundhedstilbud som fødselsforberedelse, fysioterapi, ultralydsscanning eller lignende
  4. ved deltagelse i handicappolitisk arbejde samt internationale idrætsstævner i udlandet
  5. ved deltagelse i fritidsaktiviteter i en sæson
  6. til døvblinde, der har behov for døvblindetolkning under ledsagelsen til og fra en aktivitet, hvortil der er ydet tolkning
  7. til døve forældre, der har behov for tolk i forhold til deres børn
  8. i op til 5 timer dagligt for den enkelte studerende i forbindelse med tolkning ved sociale aktiviteter på faglige rusture i forbindelse med studiestart på videregående uddannelser og
  9. i op til 5 timer tre gange om året for den enkelte studerende i forbindelse med deltagelse i sociale aktiviteter, f.eks. fester eller lignende, på videregående uddannelser

De brugere, der har fået bevillinger til aktiviteter i resten af november og december, får naturligvis de pågældende tolkninger efter puljerne, dvs disse bevillinger står ved magt.

Puljen på 0,2 mio. kr. efter bekendtgørelsens § 3 til tolkning i forbindelse med diverse pludseligt opståede forhold er ikke opbrugt endnu."

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site