Det betyder regeringens handicapudspil

#Arbejdsmarked #Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed #Uddannelse

11. oktober 2018

For nylig offentliggjorde Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet deres fælles handicapudspil, der skal bringe flere personer med handicap i arbejde.

Udspillet byder ind med mange gode ting – og regeringen satser på at afsætte 120 millioner kroner til indsatserne, som har til mål at få godt 13.000 personer med funktionsnedsættelse i arbejde frem til 2025.

DDL er især glade for følgende initiativer, som udspillet sætter fokus på:

1. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene. Nøglepersonerne i jobcentrene rundt i landet skal klædes bedre på til at håndtere sager vedr. personer med funktionsnedsættelser. Vi på DDL har medlemmer, der har oplevet, at nøglepersonerne har manglet den fornødne viden til at håndtere sager vedrørende døve. Så det er positivt, at det er noget, regeringen vil opprioritere.

2. Kompetencekort og uddybende beskrivelser af støttemuligheder, som gør det lettere for arbejdsgivere at vide, hvad det kræver at ansætte personer med varige funktionsnedsættelser. Det er noget, DDL mener er stort behov for – især for arbejdsgivere, som ikke har den store viden om personer med funktionsnedsættelser. Det kan føre til fordomme, som igen gør det sværere for døve at få foden indenfor arbejdsmarkedet.

3. Kortlægning af jobcentrenes indsatser og årlige surveyundersøgelser. DDL ved, at der sker udskiftninger af nøglepersoner og andre relevante aktører inden for handicapområdet, som kan føre til mangelfuld viden om personer med funktionsnedsættelser. Med kortlægning og årlige surveyundersøgelser kan dette forebygges – og man sikrer, at specialiseret viden ikke forsvinder med et slag, når en nøgleperson skifter arbejde.

4. Flere puljer, der skal hjælpe personer med handicap i arbejde. Det betyder, at handicaporganisationer får lettere ved at få stablet gode og gavnende projekter på benene, som kan give personer med handicap bedre adgang til arbejdsmarkedet.

Derudover har udspillet sat fokus på følgende elementer:

En årlig job-uge for virksomheder og personer med handicap. Her får døve en god mulighed for at ”sælge” sig selv overfor virksomheder.

Lokale partnerskaber, hvor kommuner og handicaporganisationer kan gå sammen om at sikre bedre beskæftigelsesmuligheder til personer med handicap.

En platform, der kan give et samlet overblik over viden om handicap.

Udspillet er en god start. Men DDL vil holde øje med, om udspillet fungerer tilfredsstillende og sørge for, at regeringen også giver plads til forbedringer i udspillet.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site