Den største udfordring er uvidenhed

#Arbejdsmarked #DDLinterviewer #Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed

Den største udfordring er uvidenhed

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen mener, at den største udfordring handler om manglende viden om handicappede. Foto: Jens Astrup

31. oktober 2018

Den 1. oktober kom Regeringen med et nyt udspil, der skal få flere personer med handicap i arbejde. Manglende muligheder på arbejdsmarkedet er hverdag for mange døve og #DDLinterviewer har derfor stillet beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen et par spørgsmål angående det nye handicapudspil.

Sammen med børne- og socialministeren har du lanceret Regeringens handicappolitiske udspil med en målsætning om at få 13.000 flere handicappede i arbejde. Hvad tror du er den største hindring for at få handicappede i arbejde?

- Den største udfordring er for mig at se, at der generelt er stor uvidenhed om handicappede. Man kan faktisk nemt gøre en ekstra indsats for at få handicappede i arbejde. Mange har brug for mere konkret viden om, hvad man skal gøre og hvordan man kan få hjælp. For mig at se handler det om, at der skal være mere oplysning.

I udspillet fremlægger I en række tiltag. Hvis du skal vælge et, hvilket tror du så kan få den største effekt?

- Det har været et ønske for mig igennem mange år at indføre et såkaldt ’kompetencekort’, som betyder at man nemmere kan finde ud af, hvilke kompetencer en person har. Det vil sige, at en person med handicap har et såkaldt kort, hvorpå vedkommendes kompetencer er anført. På den måde er det nemmere og hurtigere at søge jobs. Det vil også være nemmere at komme i gang med en konstruktiv dialog med en arbejdsgiver. Der er mangel på arbejdskraft og kompetencekortet vil gøre det lettere at ansætte personer med handicap.

Blandt døve oplever vi, at arbejdsgiverne på trods af gode intentioner, mangler et større incitament til at ansætte handicappede. Vi kunne godt tænke os, at arbejdsgiverne fik et større ansvar og mere tilskyndelse, enten i form af pålæg eller ved økonomisk gevinst, til at ansætte flere handicappede. Hvorfor er der ikke sådanne forslag i jeres udspil?

- Det her udspil er det første siden 2009. Regeringen vil gøre en indsats for at få flere handicappede ind på arbejdsmarkedet. Derfor synes vi, at det i første omgang handler om at inspirere og opmuntre arbejdsgiverne til nemmere at kunne ansætte flere personer med handicap. Jeg synes ikke, vi behøver at diskutere om der skal være en særlig økonomisk gevinst. Jeg synes, vi gør handicappede en bjørnetjeneste, hvis vi indfører økonomisk incitament til at ansætte en person med handicap. Mange vil begynde at tvivle på, om de nu virkelig er blevet ansat grundet deres kompetencer, eller om det snarere handler om den økonomiske gevinst virksomheden opnår. Derfor ønsker vi ikke at indføre et sådant tiltag.

Vi ved, at du for nylig besøgte døves jobcenter Castberggård. Hvad fik du med hjem fra det besøg?

Da jeg besøgte Castberggård så jeg blandt andet, at der er behov for at kommunerne kommer mere på banen. De kan hjælpe fx døve med råd og vejledning til, hvordan de bedre kan komme ind på arbejdsmarkedet.

Vi har set eksempler på, at døve har fået arbejde, men kommunen har givet afslag på personlig assistance, fordi kommunen har vurderet, at jobbet er uforeneligt med at være døv. Hvad tænker du om det?

- Det gør mig utrolig ked af det. Jeg kender ikke til nogen konkrete sager. Men eksemplet bekræfter jo netop, at der mangler viden. Der er brug for at stille flere krav til kommunerne om, at de skal gøre en ekstra indsats og sørge for at flere personer med handicap kommer ind på arbejdsmarkedet.

Er der nogle jobs, som døve ikke kan, med den rette hjælp?

Beskæftigelsesministeren tænker lidt og siger så: - Hvis man som døv vil arbejde fx i et call center eller på en hotline, hvor folk ringer ind med mange spørgsmål, så er det måske ikke det allerbedste job. Men generelt er der rigtig gode muligheder for at få forskellige hjælpemidler, så man nemmere kan varetage et arbejde. Jeg mener ikke, at fordi man er døv så er det lig med bestemte typer af job. Alt er muligt med den rette hjælp.

Afslutningsvis, hvilket råd vil du så give til ledige døve?

- Døve må ikke opgive at søge jobs. De skal blive ved med at søge. Lige nu er der rekordhøj mangel på arbejdskraft. Det er godt nyt for handicappede. Der mangler folk på arbejdsmarkedet, afslutter beskæftigelsesministeren.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site