DDL starter nyt projekt

#Projekt #Tegnsprog #Tilgængelighed

16. august 2019

DDL har fået penge til et nyt projekt med fokus på ensomme døve. Projektet hedder Bryd Isolationen og løber over en periode på to år.

I 2019 fik DDL fra DNTM og Socialstyrelsen bevilliget knap 700.000 kroner til et nyt projekt: "Bryd Isolation”.

Om projektet

”Ensomhed” er svært at måle, men formålet med projektet er, at målgruppen får afhjulpet deres ensomhed og (gen)etableret kontakten til andre døve. Det er tillige et mål, at deltagerne i løbet af projektperioden selv påtager sig frivillige opgaver i forbindelse med de aktiviteter, der bliver arrangeret for målgruppen.

I dette projekt ønsker vi at afdække, hvorfor der er ensomme døve, der ikke har noget kontakt til medlemsforeninger eller andre døve. Årsagen til ensomhed kan være meget forskellig, derfor skal vi opsøge målgruppen, der herved kan hjælpe med at forklare, hvad der gør, at de er udenfor fællesskabet, og om dette skyldes:

 • Uvidenhed om brugen af tolk
 • Uvidenhed om brug af døvekonsulenterne
 • Uvidenhed ift. at få hjælp til fx psykiske problemstillinger – eks. hotline eller selvhjælpsgrupper
 • Dårlige oplevelser tidligere i døveverden
 • Mangel på en besøgsven
 • Mangler kontakt til en netværksgruppe
 • Eller noget helt andet

Alt dette sker i samarbejde med døvekonsulenter, døvepræster, døveforeningerne og andre interessenter.

Opgaver i projektet
 • Rekruttering og oplæring af frivillige besøgsvenner gennem døveforeninger
 • De frivillige skal samarbejde med projektet om at opsøge og etablere kontakt til ensomme og psykisk sårbare døve
 • De frivillige skal samarbejde med projektet om at afdække borgeres behov
 • Vi giver viden til medlemsforeningerne omkring målgruppen, ift. denne gruppes behov, og hvordan man er opmærksom på at denne målgruppe findes (via oplæg)
 • Vi skaber viden blandt borgere om brug af tolk (via oplæg)
 • Udvikling og gennemførelse af sociale aktiviteter for borgere, både i- og udenfor døveforenings regi
Målet med projektet

Succeskriteriet er, at vi ved projektets afslutning har 20 frivillige på landsplan, og at vi når ud til 40 borgere. Af de 40 borgere, skulle 10 af dem gerne selv blive frivillige efterfølgende.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site