DDL søger konsulent til kapacitetsanalyse

#Udviklingsarbejde #Arbejdsmarked

DDL søger konsulent til kapacitetsanalyse

20. december 2018

Vi søger 1-2 eksterne konsulenter med betydelig erfaring med at lave kapacitetsanalyser af danske civilsamfundsorganisationer, der arbejder med international udvikling, herunder erfaring med vurdering af finansiel kapacitet.

Danske Døves Landsforbund (DDL) er en interesseorganisation, som hver dag kæmper for tegnsprogstalende døve og hørehæmmedes vilkår i samfundet, det har vi gjort siden 1935. Vi er en mangfoldig og rummelig organisation, der favner tegnsprogstalende døve og hørehæmmede, pårørende og andre med interesse for døve og hørehæmmedes vilkår. Der er ca. 2.500 medlemmer af DDL, som er medlem af landsforbundet gennem forbundets 18 medlemsforeninger. DDL har været involveret i udviklingsarbejde siden 1988.

Erfaringerne fra Danmark indenfor fortalervirksomhed, organisationsopbygning og medlemstilbud, drages der nytte af i projekterne. Rettighedsbaseret fortalervirksomhed med fokus på ret/adgang til tegnsprog har været i centrum for vores udviklingsarbejde. Porteføljen har været en blanding af bilaterale og regionale projekter.

Formålet med kapacitetsanalysen er at støtte op om den igangværende proces og det videre arbejde med at kvalitetssikre DDL’s aktiviteter. Kapacitetsanalysen skal også bringe ny viden og indsigt om den måde DDL driver udviklingsarbejdet på og om strategier, redskaber, synergier og organisering kan forbedres.

Vi søger på denne baggrund 1-2 eksterne konsulenter med betydelig erfaring med at lave kapacitetsanalyser af danske civilsamfundsorganisationer, der arbejder med international udvikling, herunder erfaring med vurdering af finansiel kapacitet. Arbejdsbyrden forventes at svare til i alt max. 15 arbejdsdage.

Formål

Vurderinger og anbefalinger skal på baggrund af dokumentanalyse, interviews og workshops inkludere - men ikke nødvendigvis begrænse sig til - følgende elementer:

A. Kapacitetsanalysen skal give en vurdering af DDL’s faglige og administrative kapacitet, herunder den interne arbejdsfordeling og samspillet mellem organisationen og de to projektmedarbejdere med de forskellige dele af organisationen, der beskæftiger sig med udviklingsindsatsen og med hovedorganisationen (både på det politiske og administrative niveau).

B. Kapacitetsanalysen skal facilitere den fortsatte afklaring af DDL’s strategiske mål og processer og vurdere om organisationen er i besiddelse af nødvendige strategier og redskaber - også set i perspektivet af mulighederne i Handicappuljen under Danske Handicaporganisationer.

Flere oplysninger

Den fulde Terms of Reference for kapacitetsanalysen kan hentes i linket nederst på siden.

Er du interesseret?

En motiveret ansøgning inkl. pris (til NGO-takster) samt CV sendes til DDL, att. projektleder Kasper Bergmann, på kb@ddl.dk inden d. 14. januar 2019.

Filer

Download TOR_Kapacitetsanalyse_DDL.pdf

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site