Danske Døves Landsforbund søger en ny sekretariatschef

Danske Døves Landsforbund søger en ny sekretariatschef

Foto: Dose Media, Unsplash

12. oktober 2020

Der er ansøgningsfrist den 2. november og tiltrædelse 1. januar 2021.

Danske Døves Landsforbund (DDL) er døves interesseorganisation og vi kæmper for retten til tegnsprog – hele livet. Det gør vi ved at være en relevant og aktiv politisk aktør, der blander sig i debatten og sætter dagsordenen. Vi gør det ved at være en stærk medlemsorganisation, hvor dansk tegnsprog og døves fællesskab dyrkes, og vi gør det ved at være en social civilsamfundsorganisation, der skaber sociale tilbud til de mest udsatte døve både i Danmark og i udviklingslande. Som ny sekretariatschef skal du kunne begå dig i alle arenaerne samtidig med du er en god personaleleder for dygtige og engagerede medarbejdere.

Den nye sekretariatschef bliver chef for et travlt, velfungerende sekretariat med reference til landsformanden og hovedbestyrelsen. Dansk tegnsprog er arbejdssproget i forbundet og på sekretariatet og du bliver chef i en organisation med et unikt kulturelt og sprogligt fællesskab.

Du fungerer i dagligdagen som strategisk højre hånd og sparring for landsformanden og hovedbestyrelsen. Du skal have politisk forståelse og have øje for relationer og samarbejder, der styrker DDL.

Sekretariatschefen har ansvaret for den daglige drift og er ansvarlig for den faglige og personalemæssige ledelse af sekretariatet. Som sekretariatschef er det din opgave at lede og supervisere sekretariatets medarbejdere og have fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel. Du skal være en engagerende og samskabende leder – også på distancen. Du kan bevare roen og prioritere – også når opgaverne er mange, og når noget er svært. Du er en dygtig afslutter og er garant for at beslutninger føres ud i livet. Sekretariatschefen har en nøgleposition i forhold til at facilitere og optimere det tværgående samarbejde internt i sekretariatet, så vi når i mål med opgaverne.

Du er en væsentlig aktør i økonomistyring af organisationen, herunder at fastholde og udbygge nye muligheder for indtjening og branding, så DDL er økonomisk rustet til at styrke kampen for døves rettigheder.

Formelle kompetencer

 • Du har en relevant uddannelse
 • Du har kendskab til juridisk, økonomisk og politisk rådgivning
 • Du har kendskab til ledelse, herunder projektledelse og frivilligt arbejde
 • Du har en interesse for og viden om døve, handicapområdet og minoritetsgrupper
 • Du kan dansk tegnsprog – eller er hurtig til at lære det

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

 • Du har fokus på at nå de politiske mål og overholde de økonomiske rammer
 • Du er stærk til økonomistyring og kan tilrettelægge budgetlægningen
 • Du har analytiske evner og sætter dig hurtigt ind i komplekse problemstillinger
 • Du evner til personaleledelse og har en anerkendende og engagerende ledelsesstil
 • Du er god til at delegere opgaver og er tydelig i forventninger til andre
 • Du giver og modtager feedback på en konstruktiv og fremadrettet måde
 • Du følger op, arbejder struktureret og overholder deadlines
 • Du er en dygtig kommunikatør
 • Du skaber tillid, motivation og går forrest med begejstring
 • Du sikrer trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed

Løn og ansættelsesvilkår

Aflønning efter kompetencer og kvalifikationer.

Ansøgningsfrist: mandag den 2. november 2020 kl. 12.00.

Ansøgningen sendes gennem vores sikker mail formular på sikkermail.ddl.dk. Vælg Katrine Johannsen Eskelund som modtager.

Samtaler afholdes mandag den 9. november og tirsdag den 10. november. Eventuelle anden samtale afholdes mandag den 16. november.

Tiltrædelse pr. 1. januar 2021.

Arbejdssted: København, men du skal også være indstillet på at besøge kontoret i Aarhus samt medlemsforeningerne rundt i landet.

Yderligere oplysninger hos landsformand Lars Knudsen på mail lk@ddl.dk eller video skype (ddl.lars.knudsen). Telefonisk henvendelse til projektleder Katrine Johannsen Eskelund på 29295296.

Om Danske Døves Landsforbund

Danske Døves Landsforbund er en interesseorganisation, som hver dag kæmper for tegnsprogstalende døve og hørehæmmedes vilkår i samfundet. Vi er en mangfoldig og rummelig organisation, der favner tegnsprogstalende døve og hørehæmmede.

Danske Døves Landsforbund har cirka 2.100 medlemmer fordelt på 17 medlemsforeninger i Danmark. Vi har også en medlemsforening i Grønland og Færøerne. Vi har 14 medarbejdere i sekretariatet og har kontorer i København og Aarhus. Derudover har sekretariatschefen også personaleansvaret for 5 eksterne medarbejdere.

Filer

Download Sekretariatschef_stillingsopslag_okt2020.pdf

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site