FREMAD

FREMAD

Coronapandemien har medført en større grad af social isolation blandt døve. Det vil et nyt projekt i Danske Døves Landsforbund gøre op med. 

En del af fællesskabet

Under titlen ”FREMAD – ud af ensomheden, ind i fællesskabet” har Danske Døves Landsforbund fået midler fra Socialstyrelsen til at styrke sine fællesskabsrettede aktiviteter og dermed bekæmpe social isolation blandt døve i Danmark.

Målet er at styrke sociale relationer blandt døve, der har oplevet at være ressourcesvage, psykisk sårbare og/eller socialt isolerede efter coronapandemien. De sociale relationer styrkes gennem kontakt med ligesindede, og derigennem afhjælpes følelsen af social isolation. Døve bliver hjulpet ind i døvefællesskaberne.

Sådan foregår det

Projektet bæres af en stor frivillig indsats. De frivillige oplæres til projektets aktiviteter. Aktiviteterne omfatter blandt andet besøgstjeneste, netværksgrupper og sociale arrangementer i Danske Døves Landsforbunds medlemsforeninger. Her bliver deltagerne introduceret til informationsoplæg, vidensdeling og allervigtigst: netværk i eget nærområde.

Samarbejde

FREMAD er finansieret af Socialstyrelsen. FREMAD samarbejder med Danske Døves Landsforbunds medlemsforeninger og døvemenighederne i Danmark.

Kontakt

Vil du vide mere om FREMAD, så kontakt projektleder Serhat Dogru på sd@ddl.dk.

Scroll til toppen