Hvad betyder coronavirus for DDL og foreningerne?

#Arrangementer #Børn og unge #Kultur #Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed #Seniorer

11. marts 2020

DDL følger hele tiden med i udviklingen vedrørende coronavirus og vi opfordrer alle til at tjekke www.coronasmitte.dk for at få de nyeste opdateringer fra myndighederne.

Hvad betyder corona for DDL’s tilbud?

I DDL har vi besluttet, at ældrevejlederen i resten af marts ikke tager på besøg hos borgerne for ikke at risikere at smitte svækkede borgere.

DDL’s besøgstjeneste sættes også i bero, så vi ikke risikere at hverken besøgsvenner eller besøgsmodtagere bliver syge.

Det vil være muligt for de borgere, der kan, at kontakte ældrevejlederen via skype, messenger, facetime m.v. for videosamtale. Se hvordan på www.ddl.dk

Projekt bryd isolationens besøgsvenner holder pause resten af marts måned. Se hvordan du kontakter projektleder for Bryd Isolationen på www.ddl.dk

Det er vigtigt at sige, at vi ikke kender til nogle smittede, men for at forebygge har vi valgt at tage disse forholdsregler.

Hvad anbefaler DDL foreningerne at gøre?

Mange foreninger har allerede meldt ud om forholdsregler, hvilket er rigtig godt. Det er vigtigt at følge reglerne. I disse måneder har mange foreninger generalforsamlinger og medlemsmøder. Som det er lige nu, er der ingen myndighedskrav om, at det skal aflyses, men DDL opfordrer foreningerne til at nøje at overveje om det er hensigtsmæssigt at mødes. Det afhænger meget af deltagerne, altså om der er nogle svækkede og udsatte medlemmer i foreningen.

I forhold til generalforsamlinger, så afvikles de normalt inden udgangen af april måned. DDL’s hovedbestyrelsen vurderer, at den aktuelle situation kan legitimere, at generalforsamlingerne udskydes til senere afholdelse af hensyn til medlemmernes sikkerhed. Der vil derfor ikke fra DDL’s side være nogen forventning om afholdelse inden udgangen af april, men når coronasmitten er overstået skal generalforsamlingen selvfølgelig afholdes hurtigst muligt.

I kan læse mere om corona og foreningsdrift på center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside.

Hvad med DDL’s Landsmøde?

Indtil videre forventer vi at gennemføre Landsmødet, men vi følger myndighedernes udmeldinger og aflyser, hvis det anbefales.

DDL’s opfordringer til medlemmerne

Vi opfordrer alle til at følge de simple huskeregler: Vask hænder, begræns fysisk kontakt, lad være med at hoste og nyse på andre, bliv hjemme ved sygdom, vær opmærksom. Er du småsyg, har kroniske sygdomme og lignende, så lad være med at deltage i foreningernes aktiviteter i den kommende tid. Det er vigtigt, at vi undgår at sprede smitte og at vi passer på hinanden.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site