Tilgængelighed

I år bliver et stort valgår med både Folketingsvalg og EU-Parlamentsvalg. Derfor er der god grund til at sikre, at personer med handicap kan deltage i valget ligesom alle andre.

I kan i foreningen hjælpe kommunen med at sætte fokus på tilgængelighed til valgsteder ved at henvise til relevant materiale og stille relevante spørgsmål.

Vi har her samlet informationer om gode råd til tilgængelighed til valgsteder samt udkast til et brev, I kan sende til borgmesteren eller kommunaldirektøren om tilgængelighed til valgsteder. 

Tilgængelighed til valgsteder

I dag er der desværre stadig mange barrierer, der gør det svært, og i nogle tilfælde umuligt, for personer med handicap at stemme på lige vilkår med andre. Det at kunne ”sætte sit kryds” forudsætter, at valghandlingen er tilgængelig for personer med handicap.

Det handler bl.a. om følgende:

  • Er der niveaufri adgang til valglokalet?
  • Er der god belysning?
  • Er der teleslynge i lokalet?
  • Er der letforståelig information samt tydelig og overskuelig skiltning ved valgstedet?

Hjælp til valghandlingen

Nogle mennesker med handicap har behov for hjælp til valghandlingen. Derfor er det også vigtigt at tale om tilgængelighed for mennesker med handicap, når man I kommunen holder møde for valgtilforordnede. Det handler bl.a. om:

  • Hvilke stemmebokse har hjælpemidler?
  • Hvordan assisterer man, hvis der er brug for det?
  • Må man selv have sin egen hjælper/tolk med?

Nedenfor finder I link til brevet, I kan sende til borgmesteren eller kommunaldirektøren om tilgængelighed til valgsteder.

Udkast til brev om tilgængelighed til valgsteder

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site