Projektansvarlig for indsatsen: Tegnsprogspakken

Vil du igangsætte og udvikle initiativer for døve børn, unge og deres familier?

Som konsulent i DDL’s nationale afdeling får du hovedansvar for igangsættelsen- og fremdriften af landsforbundets nyeste initiativ målrettet døve børn, unge og deres familier. Med dygtige kolleger i DDL bliver du derudover medansvarlig for at skabe netværk og sikre fagfolk viden om døve og dansk tegnsprog.

Du er selvkørende og energisk som projektigangsætter, hvor du på eget initiativ formår at skabe kontakt og tillid til døve og hørende forældre med døve børn – både dem, der kender til døve og tegnsprog på forhånd og særligt også til dem, som ikke gør. Du tilpasser og målretter dine initiativer sådan, at de både er oplysende og samtidig fastholder målgruppen for at skabe de bedste rammer for et bredt og stærkt fællesskab blandt børn og forældre og danner et stærkt netværk til fagprofessionelle. Alt sammen båret af evidens og viden.

Dine opgaver

Du bliver en del af DDL’s nationale afdeling, som omfatter en bred og unik vifte af tilbud målrettet døve i alle aldersgrupper. Her vil du sammen med resten af teamet facilitere og koordinere aktiviteter, der alle har til formål at sikre stærke fællesskaber på tegnsprog.

Du bliver ansvarlig for DDL’s ny vigtige indsats målrettet dels døve børn og unge og dels deres forældre og øvrige pårørende. Du skal skabe god kontakt til familier, som på forhånd ikke har noget kendskab til døve og dansk tegnsprog samt at vedligeholde kontakten til familier, som allerede har en stor viden om dét at være døv. Du deler information med familier og igangsætter relevante aktiviteter, som har til formål at give faglige indspark til familierne og mulighed for netværksdannelse familierne imellem. Du holder DDL’s medlemmer orienteret om de nye tiltag og sikrer et godt samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere – både de som kender til vores arbejde og dem, vi gerne vil etablere nye kontakter til. Desuden holder du sig opdateret om alle nye tiltag på området, da du alene har ansvaret for, at projektet bliver en succes.

I din daglige arbejdsgang har du mange forskelligartede opgaver, herunder:

  • Opsøger kontakt til hørende forældre med døve børn
  • Etablerer og viderefører kontakt til døve forældre
  • Planlægger og gennemfører netværksarrangementer
  • Udvikler informationsmateriale om tegnsprog baseret på nyeste forskning og viden
  • Etablering og vedligeholdelse af kontakt til fagfolk
  • Sikrer kommunikation om projektets fremdrift, både in- og eksternt.
  • Arbejder kontinuerligt med dokumentation og evaluering af indsatser

Dine kvalifikationer

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du har projekterfaring og arbejder selvstændigt. Du har kendskab til de udfordringer, der rører sig for familier med døve børn og unge, er initiativrig og har erfaring med netværksskabelse. Du evner at kunne justere og til passe initiativerne, så de bliver ved med at være meningsfulde for målgruppen at deltage i. Derudover taler du dansk tegnsprog eller er villig til at lære det. Du er klar til og åben overfor at skulle samarbejde med mange forskellige aktører og formår at kommunikere med såvel døve og hørende familier som eksterne samarbejdspartnere.

Om Danske Døves Landsforbund

I Danmark er cirka 4000 borgere døve og cirka 20.000 taler dansk tegnsprog. Bag hver tal er et menneske. Et døvt barn, en ung eller en voksen – og de tusinder af andre, der ikke kan høre og derfor taler dansk tegnsprog. Danske Døves landsforbund kæmper for døves ret til at være en del af demokratiet.

Omdrejningspunktet for vores arbejde er ret til dansk tegnsprog – hele livet. Det, mener vi, er en menneskeret. Læs mere om vores arbejde på www.ddl.dk

Danske Døves Landsforbund tilbyder dig

Et lille sekretariat hvor du skal sætte dit præg på dine opgaver En spændende hverdag med mangeartede opgaver

Et arbejde hvor din selvstændighed er i højsædet og hvor du har meget frie rammer Meget dygtige og dedikerede kollegaer

Arbejdstid og arbejdsforhold

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse i 2 år med mulighed for forlængelse. Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer. Der vil forekomme aften- og weekendarbejde.

Løn efter aftale. Ansættelse fra 1.2 2023 eller snarest muligt.

Arbejdssted

Den daglige arbejdsplads vil enten være på DDL’s sekretariat i København eller på DDL’s lokale kontor i Aarhus afhængigt af bopæl.

Ansøgning

Send din ansøgning og dit CV til Danske Døves Landsforbund på kj@ddl.dk. Skriv NATIONALE INDSATSER i emnefeltet. Ansøgning og CV bedes fremsendt som pdf. Samtaler finder sted i uge 49 og uge 50

Ansøgningsfrist: 30.11 2022 kl. 12

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte programchef Katrine Eskelund på telefon 29 29 52 96 eller kj@ddl.dk

Scroll til toppen