Projektpartnerskabet med Vietnam

Vietnam

Partnerskabets målsætninger

Partnerskabet mellem DDL og HAD (Hanois Døveforbund) har fokus på at forbedre vilkårene for døve, som er en marginaliseret gruppe i Vietnam ved at give dem en fælles stemme.

Kapacitetsopbygningen er delt op i tre faser, som eksekveres over tre år. Det første år fokuseres der på at fortsætte med at styrke kapaciteten hos HAD’s bestyrelse. Det andet år oprettes der 3 lokale klubber under HAD på distriktsniveau i Hanoi. Det tredje år opbygges der kapacitet hos bestyrelserne i DNDC og HCMCDC for at styrke disse organisationer med det langsigtede mål at dække flere af Vietnams provinser.

For at skabe større synlighed af og bevidsthed om døve og tegnsprog i det vietnamesiske samfund gennemføres der forskellige aktiviteter rettet mod befolkningen, primært i Hanoi. HAD vil også løbende deltage i relevante forum samt møder og advokere for forandringer for dets medlemmer.

 

Tegnsprogstolkeuddannelsen i Vietnam

Der er en stor mangel på adgang til kvalificerede tegnsprogstolke i hele Vietnam. For at kunne uddanne et tilstrækkeligt antal tegnsprogstolke på langt sigt, er det nødvendigt at have undervisere, som kan undervise i tegnsprog og tolkning. I denne fase uddannes der derfor et korps bestående af 12 undervisere i samarbejde med det eksisterende tolkeuddannelsesprogram hos CSPDC i Dong Nai.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site