Projektpartnerskabet med Jordan

Jordan

Partnerskabets målsætninger

DDL’s partnerskab med udvalgte døveorganisationer i Jordan, heriblandt det jordanske døveforbund, JFD, bygger videre på erfaringer og resultater opnået i tidligere projektpartnerskaber.

I dette projektpartnerskab er der fokus på en organisationsudvikling af det jordanske døveforbund (JFD), bl.a. gennem træning af ledere og medlemmer på forskellige niveauer i organisationen og ved at etablere strukturer, procedurer og arbejdsgange for JFD. Der arbejdes også på at styrke døve kvinders rettigheder og deltagelse både i JFD og i døvesamfundet.

JFD skal færdiggøre en strategi for dets fortalervirksomhed indenfor 3 udvalgte områder:

  • Tidlig indsats (opsporing af isolerede døve og identificering af døve, der mangler adgang til tegnsprog)
  • Inklusion af døve i folkeskolen (døve skal have uddannelse på lige fod med alle andre)
  • Adgang til tegnsprogstolkning (tolkning øger døves chancer for at opnå en uddannelse, et arbejde samt tilgængelighed i samfundet)

Strategien skal styrke JFD’s kapacitet til at udføre fortalervirksomhed ved at gøre den mere struktureret og målrettet.

 

Tegnsprog giver døve adgang til fællesskabet

Adgang til tegnsprog og tegnsprogstolkning er en grundforudsætning for døves inklusion i samfundet. Derfor udvikles der standardiserede pensum og undervisningsmaterialer, som 15 døve tegnsprogslærere skal bruge til at undervise i jordansk tegnsprog. De eksisterende tegnsprogstolke bliver opkvalificeret og samarbejdet mellem tegnsprogstolkene og døvesamfundet skal forbedres. Der laves også forberedelser til at etablere en egentlig tegnsprogstolkeuddannelse i samarbejde med et universitet, som forventes at komme i gang fra 2025 som en del af det næste projekt.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site