Internationale indsatser

Internationalt

Hvorfor arbejder vi også internationalt?

I DDL arbejder vi målrettet på at forbedre vilkår og rettigheder for alle danske døve. Vi samarbejder med andre organisationer, med politikere og med medier for at sikre at blive hørt og blive taget alvorligt, når vi siger, at ret til tegnsprog er en menneskeret, som ikke må krænkes. 

Hver eneste dag er vi i kontakt med både medlemmer, som oplever, at de møder barrierer i dagligdagen og med virksomheder, myndigheder og kommuner for at huske dem på, at vi har basale rettigheder, som skal overholdes. Det er vi stolte af, og vi kan se, at vi hele tiden gør fremskridt, og at vi sammen med alle vores medlemsforeninger gør en forskel.

56.000.000 døve verden over har ikke ret til et sprog

Men DDL arbejder også udenfor Danmarks grænser, fordi vi mener, at ret til tegnsprog er en menenskeret, som også gælder resten af verdens døve - alle 70 millioner af dem. Der skønnes, at 80 procent af dem lever i udviklingslande, hvor deres rettigheder dagligt bliver krænket.

Igennem mange år har et lille og meget dedikeret team i DDL således arbejdet for at bedre døves muligheder og rettigheder internationalt.  Teamet arbejder målrettet på flere udviklingsprojekter og vil ofte tage ud på projektbesøg, både for at monitorere, at projekterne forløber som planlagt, og for at tilføre viden og ekspertise lokalt.

I DDL er vi ekstremt glade for den tillid det internationale team nyder i projekterne, og fremover vil det være et fokuspunkt at styrke indsatsen - for der er stadig rigtig meget at gøre internationalt. Der er mange, som slet ikke er i nærheden af at opleve de samme rettigheder, som vi gør i Vesten, og det er et faktum, som DDL gerne vil ændre på. Alle har ret til tegnsprog - hele livet.

Projektpartnerskaber med otte udviklingslande

Lige nu har vi otte veletablerede projektpartnerskaber sammen med følgende partnerlande: Vietnam, Jordan, Rwanda, Ghana samt Vestafrika, som dækker over Mali, Niger, Togo og Elfenbenskysten. Det gør vi, fordi det er vigtigt at sikre døves fremtidsmuligheder globalt, og fordi vi ved at dele vores viden og ekspertise selv bliver klogere på verden omkring os. Ved at lære om de udfordringer, man kan opleve som døv i fx Ghana i Afrika, eller ved at sætte en stopper for diskrimination af døve i Vietnam samler vi viden, som igen og igen kan bruges andre steder i verden. Vi er i DDL en del af et globalt fællesskab og netværk, og med vores medlemskaber i både European Union of the Deaf (EUD) og World Federation of the Deaf (WFD) er DDL en markant medspiller på det globale marked.

Alt det vi lærer i de internationale indsatser, kan vi også gøre brug af i det daglige arbejde i Danmark. Når DDL’s internationale team er på feltbesøg og både underviser i vores metoder og lærer fra de projekter, som de besøger, kommer de tilbage til Danmark med hovedet fuld af nye ideer, viden og ekspertise, som kan bruges både nationalt og internationalt.

Danske Handicaporganisationer og Handicappuljen

Arbejdet med døveorganisationer i udlandet er primært finansieret gennem Handicappuljen, og i flere projekter har DDL samarbejdet med andre organisationer i udlandet for at opnå størst mulig gennemslagskraft. Og med en international udvikling, hvor det ikke nødvendigvis bliver nemmere at leve som døv i fx Afrika, er arbejdet vigtigere end nogensinde. I DDL’s hovedbestyrelse mener vi, at vi må stå sammen på tværs af grænser og hjælpe og udvikle der, hvor vi kan, og hvor det gør den største forskel. Udbredelsen af og retten til tegnsprog på eget modersmål er det vigtigste budskab, vi skal udbrede, og det gør vi også gennem vores internationale indsatser.

 

 

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site