Nu kan du søge Hoffmann & Husmans Fond

12. oktober 2021

Danske Døves Landsforbund har indgået en aftale med Hoffmann og Husmans Fond om administration af indstilling til legatportioner på op til 10.000 kr. fra Hoffman og Husmans Fond.

Legaterne kan søges af:

  • døve der er økonomisk trængt
  • økonomisk trængte forældre (både hørende og døve) til døve børn.

Vi støtter primært:

  • Folk på overførselsindkomst, f.eks. dagpenge, folkepension, kontanthjælp mv.
  • Fleksjobbere
  • Eneforsørgere (enlige forældre)
  • Studerende uden anden indkomst end SU
  • Hørende eneforsørger (enlige forældre) med døve børn
  • Folk med lav indkomst, der har det svært økonomisk

Kun medlemmer af DDL kan komme i betragtning til legaterne. Du skal have været medlem siden 2020.

Hvis du har fået et legat i år fra Fondation Juchum eller Hoffmann og Husmans Fond, kan du ikke søge igen.

Ansøgningsfrist: 19. november 2021

Print og udfyld ansøgningsskemaet og samtykkeerklæringen og vedlæg din årsopgørelse fra 2020 fra SKAT som dokumentation.

Ansøgningsskemaet kan sendes på sikker mail: sikkermail.ddl.dk. Vælg Lisa Vogel som modtager. Skriv Hoffmann og Husmans Fond i emnefeltet.

Du kan også sende din ansøgning med post til:

Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17, 4
2200 København N.

Mærk ansøgningen: Hoffmann og Husmans Fond

Filer

Download Ansoegningsskema_hh_okt_2021.docxDownload samtykkeerklaering_hh_okt_2021.docx

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site