Jobopslag: Regnskabsfører og administrativ medarbejder i Døves Kirke

Jobopslag: Regnskabsfører og administrativ medarbejder i Døves Kirke

18. oktober 2017

Døves Kirke, Frederiksberg, søger en regnskabsfører og administrativ medarbejder til at varetage kirkens regnskabsmæssige og administrative opgaver.

Stillingen er tilrettelagt som en 15 timers deltidsstilling. Tiltrædelse 1. januar 2018 eller nærmere
aftale.

Dine opgaver

Vi har brug for dig til følgende opgaver:

 • Varetagelse af de løbende kassefunktioner, udarbejdelse af månedsrapporter og kirkens årsregnskab
 • Deltagelse i forskellige møder, herunder FU-møder
 • Korrespondance på vegne af menighedsrådet med diverse organisationer/Landsforening af Menighedsråd/Københavns Stift/Døveprovstiet
 • Øvrige ad hoc opgaver såsom udarbejdelse af ansættelseskontrakter, udkast til besvarelse af skrivelser fra kirkelige og andre myndigheder, sagsbehandling i forbindelse med driften af Døves Kirke, administration af Klokkefonden
Vores forventninger

Vi lægger stor vægt på, at du har erfaring med regnskabsmæssige opgaver.
Derudover vil det være en klar fordel, at du har kendskab til Folkekirken og de administrative
opgaver, som en stilling her rummer.

Vi forventer samtidigt, at du:
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og effektivt
 • Har et godt kendskab til tegnsprog og døveverdenen
 • Er god til at kommunikere og navigere i en organisation med forskellige personalegrupper og interesser
 • Er tålmodig og professionel
 • Er kirkens ansigt udadtil
Vi kan tilbyde dig:
 • En stilling på 15 timer om ugen
 • Et varierende job i et rigtigt tegnsprogsmiljø
 • Et rigt og aktivt kirkeliv
 • En dynamisk arbejdsplads med eget kontor
 • Dine nærmeste kolleger er vores kordegn/sognemedhjælper/daglig leder, kirketjener og døvepræst
 • Relevante kurser
Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker ved Døvemenigheden Øst for Storebælts menighedsråd, Falkonergårdsvej 16, 1959 Frederiksberg C.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn,
sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for
kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved
ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor
2 år efter ansættelsens start. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 273.258 kr. – 362.068 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.922 kr. (nutidskroner).

Der er ikke knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen.

Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Arbejdsstedet er:

Døves Kirke, Falkonergårdsvej 16, 1959 Frederiksberg C

Kontaktoplysninger:

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Ritva
Bergmann på mail: ritva@bergmanns.dk.

Vi skal modtage din ansøgning senest den 31. oktober 2017 kl.12. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 46.

Motiveret ansøgning, CV samt eventuelle relevante bilag sendes til: ritva@bergmanns.dk eller til
kirkekontoret, Falkonergårdsvej 16, 1959 Frederiksberg C.

Filer

Download Regnskabsfoerer_-_stillingsopslag_18.10.17.pdf

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site