Hvad betyder ny bekendtgørelse for dig?

#Politik #Arbejdsmarked

14. oktober 2020

Den nye bekendtgørelse og vejledning til kommunerne om personlig assistance for handicappede i erhverv er netop er udsendt fra Beskæftigelsesministeriet. Der er mange positive elementer, men også ting døve skal være opmærksomme på.

- Vi er tilfredse med, at der er kommet en vejledning. Det er første gang nogensinde, at kommunerne nu har et fælles grundlag at forvalte loven på. Den har været kraftigt efterspurgt og bygger på høringssvar, som bl.a. DDL har bidraget til, udtaler Lars Knudsen, landsformand i Danske Døves Landsforbund.

For DDL er der mange positive ting som er kommet med i den nye bekendtgørelse og beskrivelser i vejledningen. F.eks. er det positivt, at der er kommet afklaring om udgifter til personlig assistent i forbindelse med rejser samt at ventetidsbegrebet er blevet præciseret.

Dog er der tre punkter i den nye bekendtgørelse, som Danske Døves Landsforbund er opmærksomme på:

  • Jobcenteret skal indgå aftale med arbejdsgiveren om at personlig assistance, tolk i døves tilfælde, kan bestilles fra ekstern leverandør. Det mener DDL ikke, er et anliggende for jobcenteret men en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver.
  • Kommunen skal fremover tage stilling til, om bevillingen i overvejende grad vil bestå af særligt krævende tolkninger. Men hvilket grundlag har kommunen at tage den vurdering på – og hvad er konsekvensen af vurderingen?
  • Det er kommunen, der afgør, om en tolkning kunne være aflyst rettidigt. Hvordan kan kommunen afgøre om tolkningen kunne være aflyst rettidigt? Hvem bærer det økonomiske ansvar, hvis kommunen vurderer at en opgave kunne være aflyst rettidigt? Borgeren eller tolkeleverandøren, og kan det ankes?

Det kan være at ovenstående punkter ikke kommer til at give problemer, men for at være sikre, har Danske Døves Landsforbund indsendt disse bekymringspunkter til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (red. STAR) for at få det afklaret, da det ikke fremgår tydeligt i hverken bekendtgørelsen eller vejledningen, hvordan det håndteres.

- Det er helt afgørende for vores døve medborgere, at vi får udryddet misforståelser og ikke åbner op for flere muligheder at fortolke loven på. Derfor er vi opmærksomme på netop de punkter og arbejder videre med de forhold, fastslår Lars Knudsen.

Hvad er personlig assistance?

Jobcenteret kan yde tilskud til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job.

Personlig assistance er en mulighed for støtte, til personer med funktionsnedsættelse der møder barrierer i forbindelse med job, uddannelse eller deltagelse i tilbud.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site