Bliver rettighederne for personer med handicap opfyldt?

#Politik #Tilgængelighed

14. december 2017

Institut for Menneskerettigheder (IMR) har oprettet et såkaldt 'handicapbarometer'.

www.handicapbarometer.dk kan du se hvordan det går med at opfylde rettighederne for personer med handicap. Barometeret dækker over 10 af de vigtigste samfundsområder. FN's handicapkonvention stiller krav om, at personer med handicap skal have lige muligheder for at få et godt liv.

Kernen i DDL's arbejde er at forbedre vilkårerne for tegnsprogstalende døve og hørehæmmede, og herunder fylder arbejdet med rettigheder og tilgængelighed utrolig meget. Som du kan se på handicapbarometeret, så er der stadig meget at kæmpe for.

Baggrund

31% af danskerne rapporterer selv at have et fysisk eller psykisk handicap, eller et længerevarende helbredsproblem. På stort set alle parametre klarer denne gruppe sig dårligere end resten af befolkningen. Det viser tal for både 2012 og 2016.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site