Fonde, du kan søge

Fonde, du kan søge

Herunder finder du en oversigt over fonde, du kan søge som medlem af Danske Døves Landsforbund. Nederst finder du desuden Legatbogen, som giver adgang til øvrige fonde, der ikke er nævnt her.

DDL's Støttefond af 2011

Formålet er at yde støtte til trængende medlemmer af DDL.

Fonden giver støtte til:

 • Døve og hørehæmmede i en økonomisk vanskelig situation
 • Medlemmer, der er fyldt 67 år, og som er ophørt med at arbejde samt har været medlem af foreninger under landsforbundet i mindst 25 år (dog ikke permanent legat)
 • Tidligere elever af Ellen Nyholm
 • Studier i udlandet
 • Deltagelse i internationale kongresser, møder, studiebesøg og lignende
 • Døvesagens fremme på områder, hvor der ikke er – eller tilstrækkeligt hurtigt kan være – midler til disposition ad anden vej
 • Ferierejser i Danmark

Der skal ved uddelingerne tages hensyn til de formål, der har været gældende for de tidligere selvstændige fonde/legater. Det betyder, at alle medlemmer (både døve og hørende) kan søge legat, så længe de opfylder kravene til ansøgningsformålet. Årsopgørelse og eventuelt budget skal vedlægges sammen med ansøgningen.

Legatudvalget består af Lars Knudsen, Bent Brøndum og Inger Nørgård Christensen. Udvalget holder møde 3-4 gange om året, hvor indkomne ansøgninger vil blive behandlet.

Ansøgningen sendes via denne formular eller pr. post til:

Danske Døves Landsforbund
Att.: DDL's støttefond
Brohusgade 17, 4. sal
2200 København N

Ansøgningsfristerne er den 1. marts, den 1. juni, den 1. september og den 1. december.

CVR: 11 62 67 34

Døvefonden

Døvefondens formål er at støtte DDL's arbejde samt yde støtte til døve og hørehæmmede. Fonden yder også støtte til grupper af døve/hørehæmmede samt støtte til forsknings- og oplysningsvirksomhed om døve/hørehæmmede. Læs mere på www.døvefonden.dk.

Alfred Jacobsens Fond

Alfred Jacobsens Fond har til formål at yde støtte til forskning og udvikling af døves tegnsprog. Fonden administreres af Døvefonden, og du kan læse mere på deres hjemmeside, www.døvefonden.dk.

Anna og Grethe Ringgård Petersens Fond

Anna og Grethe Ringgård Petersens Fond kan støtte ansøgninger, som er til gunst for døve i Aarhus Kommune, eller særlige initiativer for døve i Aarhus Kommune, fortrinsvis efter ansøgning fra Aarhus Døveforening. Derudover gælder Døvefondens liste for støtteværdige og ikke-støtteværdige aktiviteter/projekter. Fonden administreres af Døvefonden, og du kan læse mere på www.døvefonden.dk.

Hoffmann og Husmans Fond

Danske Døves Landsforbund har indgået en aftale med Hoffmann og Husmans Fond om administration af indstilling til legatportioner på op til 10.000 kr. fra Hoffman og Husmans Fond.

Legaterne kan søges af:

 • døve der er økonomisk trængt
 • økonomisk trængte forældre (både hørende og døve) til døve børn.

Vi støtter primært:

 • Folk på overførselsindkomst, f.eks. dagpenge, folkepension, kontanthjælp mv.
 • Fleksjobbere
 • Eneforsørgere (enlige forældre)
 • Studerende uden anden indkomst end SU
 • Hørende eneforsørger (enlige forældre) med døve børn
 • Folk med lav indkomst, der har det svært økonomisk

Kun medlemmer af DDL kan komme i betragtning til legaterne. Du skal have været medlem siden 2021.

Hvis du har fået et legat i år fra Fondation Juchum eller Hoffmann og Husmans Fond, kan du ikke søge igen.

Ansøgningsfrist: 16. maj 2022

Print og udfyld ansøgningsskemaet og samtykkeerklæringen og vedlæg din årsopgørelse fra 2021 fra SKAT som dokumentation.

Ansøgningsskemaet kan sendes på sikker mailsikkermail.ddl.dk. Vælg Lisa Vogel som modtager. Skriv Hoffmann og Husmans Fond i emnefeltet.

Du kan også sende din ansøgning med post til:

Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17, 4
2200 København N.

Mærk ansøgningen: Hoffmann og Husmans Fond

Jascha Fonden

Jascha Fondens formål er at yde støtte til døve, handicappede børn og unge og deres pårørende.

Jascha Fonden yder støtte til:

 • døve
 • handicappede børn og unge og disses pårørende
 • efterbehandling af psykisk syge
 • forskning i Parkinsons syge, sclerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme.

Fondens praksis er, at ansøgningerne indsamles til og med januar måned, hvorefter ansøgningerne vil blive gennemgået og udvalgt. Læs mere på fondens hjemmeside, www.jaschafonden.dk.

Legatbogen

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Søgemaskinen er gratis og er udviklet i samarbejde blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet. Besøg legatbogen her.
 

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site