En hverdag med stærke fællesskaber - DH's og DDL's indsats mod ensomhed

490.100 kroner til at bekæmpe ensomhed blandt døve og hørehæmmede.

490.100 kroner til at bekæmpe ensomhed blandt døve og hørehæmmede.

Danske Døves Landsforbund har fået bevilget 490.100 af Danske Handicaporganisationer til at udføre to projekter, der på hver sin måde kan bekæmpe ensomhed blandt døve via vores medlemsforeninger og seniorklubber.

Projekt 1: Digitale fællesskaber
Her vil DDL gerne give døve konkret viden og erfaring om, hvordan de kan deltage i onlinefællesskaber. Det foregår til dels via en undervisningsforløb, hvor en konsulent kan undervise medlemmer i, hvordan de bruger platforme og medier som Facebook, Messenger, Kahoot, Zoom, Skype, FaceTime. Derudover giver vi tilskud og hjælp til at arrangere i alt seks coronasikre arrangementer. Fx julebanko online for medlemsforeningerne, hvor diverse retningslinjer kan overholdes.

Projekt 2: Rådgivning, information og medlemsrettede aktiviteter
DDL har her tre fokusområder:

1) At rådgive foreningerne og seniorklubberne i, hvordan de kan gennemføre deres arrangementer. Det kan ske telefonisk (FaceTime / Skype), pr. mail eller ved fysisk fremmøde.

2) At informere medlemmerne om regeringens seneste tiltag i forbindelse med coronavirusset - på tegnsprog. Til formålet har vi oprettet siden "Corona på tegnsprog".

3) At give medlemmerne bedre vilkår for at gennemføre deres aktiviteter i coronatiden ved at dække div. udgifter til værnemidler. Dette sker på to måder: a) Via en coronapulje på DDL's website, som medlemmerne kan søge hos. b) ved at i samråd med medlemsforeningerne arrangere og betale for oplæg og aktiviteter, der enten kan finde sted online eller fysisk i foreningernes egne lokaler.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site