Tegnsprogstolkning og andre tolkeformer

Tegnsprogstolkning og andre tolkeformer

Sprog er afgørende for menneskets evne til at skabe positive relationer til omverdenen. Derfor er tegnsprogstolkning vigtig, når man skal øge tegnsprogstalende døve og hørehæmmedes muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med hørende.

Hvordan bruger man tolk?

En tolk tolker så loyalt og neutralt som muligt og tolker i udgangspunktet alt, hvad der bliver sagt. Tolken kan også tolke lyde, som ikke kan ses, og/eller som er vigtige i den pågældende situation. Alle tolke har tavshedspligt. Der findes flere større og mindre tolkeudbydere i Danmark samt flere selvstændige tolke landet over.

 

aboutmedsonline.com

insomniameds365.com

 

 

Hvad med bestilling?

Bestilling af tegnsprogstolk foregår lidt forskelligt afhængigt af området. Når en offentlig myndighed (fx hospitalet) tilbyder borgerne en ydelse, er det myndigheden, der skal sikre, at dette tilbud er til rådighed for borgere med funktionsnedsættelser. Det kaldes også for sektoransvarsprincippet. Har du behov for tolkning på arbejdspladsen, skal du kontakte dit kommunale jobcenter. Til sociale aktiviteter bestiller du tolk via Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM). Skal du bestille tolk til din uddannelse, så skal du henvende dig til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site