Viden om dansk tegnsprog skal være tilgængeligt for alle

#DDLinterviewer #Tegnsprog #Uddannelse

Viden om dansk tegnsprog skal være tilgængeligt for alle

Janne Boye Niemelä arbejder som forskningsassistent på Københavns Universitet. Foto: Danske Døves Landsforbund

11. maj 2018

På Københavns Universitet har Elisabeth Engberg-Pedersen i mange år forsket i dansk tegnsprog. I marts måned blev Janne Boye Niemelä ansat til at hjælpe med at indsamle og oversætte uddrag af artikler, afhandlinger og anden forskning om dansk tegnsprog. #DDLinterviewer har mødt Janne til en snak om hendes arbejde.

Tillykke med dit nye arbejde. Hvad er du egentlig blevet ansat som?

- Ja, hvad er jeg egentlig ansat som, griner Janne. Egentlig er jeg ansat som forskningsassistent, men formelt set har Københavns Universitet (KU) købt mig som konsulent via Dansk Sprognævn, hvor jeg jo arbejder i Afdeling for Dansk Tegnsprog. Jeg er ansat 15 timer her på KU frem til 1. oktober 2018.

Hvad laver du som forskningsassistent?

- Jeg indsamler artikler, afhandlinger og anden forskning om dansk tegnsprog. Janne holder en kort pause. - Inden jeg fortæller mere, så tror jeg det kræver en lille forhistorie, siger hun og henter en mursten af en bog frem fra reolen. - Denne her bog (SignGram Blueprint, red.) er resultatet af et tidligere projekt i EU. Det er en skabelon for en grammatik for et tegnsprog. Meningen er, at man skal udfylde alle hullerne i skabelonen med regler for et bestemt tegnsprog. Så har man en referencegrammatik for tegnsproget. Der findes bøger med referencegrammatikker for de fleste sprog, der undervises i. De har sjældent alt med om et sprog, men de er et forsøg på at beskrive sproget så grundigt som muligt. En referencegrammatik fortæller altså noget om, hvordan sproget er opbygget; den fortæller om det system af regler og strukturer, der bestemmer sammensætningen af ord og sætninger i sproget. Bogen med skabelonen er lige blevet udgivet. Elisabeth Engberg-Pedersen, som har forsket i dansk tegnsprog i mange år, har været monitor på et EU-projekt, hvor man bruger skabelonen til at beskrive nogle europæiske tegnsprog. Nu synes hun, at vi også skal have sådan et værk om dansk tegnsprog. Hun har derfor søgt og fået penge til projektet, og derfor er jeg nu blevet ansat som forskningsassistent, siger Janne.

Det lyder spændende. Så du indsamler viden om dansk tegnsprog?

- Ja, jeg indsamler alt der er skrevet. Det er ikke så meget sammenlignet med nogle andre tegnsprog. Der er nemlig ikke så mange, der har forsket i dansk tegnsprog, fordi Danmark er et lille land. Men der er stadig skrevet og lavet en del. Det meste af det, der er skrevet, er på engelsk. Så min opgave er også at oversætte til dansk. Og så indtaster jeg det hele i skabelonen.

Hvorfor er det vigtigt at oversætte materialet?

- Det er vigtigt, fordi al denne her information skal være tilgængelig for alle i fremtiden. Tegnsprogstolkestuderende, færdiguddannede tegnsprogstolke, døve som gerne vil have mere indblik i deres modersmål, professionelle og helt almindelige danskere der har interesse for dansk tegnsprog. Viden om dansk tegnsprog skal ud til alle dem, der anvender det og har interesse for det. Det er blandt andet derfor det her projekt er startet.

Blandt andet?

- Ja, blandt andet. For et andet mål med mit arbejde er at få et overblik over området. Lige nu er al viden spredt ud. Vi skal have samlet det hele og dannet et overblik, så vi kan se, hvilke områder der endnu ikke er forsket i. På den måde kan vi åbne op for nye forskningsområder indenfor dansk tegnsprog i fremtiden. Desuden håber vi på senere at lave en oversættelse tilbage til engelsk. Så kan man umiddelbart sammenligne forskellige tegnsprog, når viden om de forskellige tegnsprog står i den samme skabelon. Det gør det simpelthen nemmere at sammenligne dem.

I forbindelse med anerkendelsen af dansk tegnsprog for fire år siden, blev Afdeling for Dansk Tegnsprog oprettet under Dansk Sprognævn. Er det ikke deres opgave at forske i dansk tegnsprog?

- Dansk Sprognævn forsker kun i dansk og ikke i dansk tegnsprog. Det blev simpelthen bestemt ved lov dengang afdelingen blev oprettet. Afdeling for Dansk Tegnsprogs opgave er lidt firkantet sagt at formidle viden om dansk tegnsprog, imens selve forskningen i dansk tegnsprog foregår blandt andet her på KU. På Aarhus Universitet forsker Julie Bakken i dansk tegnsprogs fonologi. Hvis man går ind på www.dansktegnsprog.dk kan man se en masse videoer og få viden og nyheder om dansk tegnsprog. Det er formidling af forskning, som andre har lavet.

Hvordan ser fremtiden ud for forskning i dansk tegnsprog?

Janne ser eftertænksom ud og siger så: - Ja, det er godt spørgsmål. Elisabeth er 65 år og kan i princippet gå på pension nu. Vi er i gang med at undersøge mulige arvtagere og håber, at der er nogle unge døve, der vil studere lingvistik og forske i dansk tegnsprog fremover. Dansk tegnsprog er et minoritetssprog og døve kæmper for at bevare dansk tegnsprog i en tid. Det ville være fatalt, hvis ikke der er nogen til også at bevare dansk tegnsprog i forskningsøjemed, afslutter Janne.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site