Vi har alle brug for hinanden!

#DDLinterviewer #Kultur #Politik #Tegnsprog #Tilgængelighed #Børn og unge

Vi har alle brug for hinanden!

Emilie Mahler, formand for Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Foto: Danske Døves Landsforbund

16. november 2017

Døve bliver i stigende grad opereret og får kunstig hørelse ved hjælp af Cochlear Implant (CI) og tegnsprog nedprioriteres til fordel for høre-tale træning. Hos nogle vækker det bekymring. Det gør det også hos Emilie Mahler, formand for Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Men Emilie er optimist, så i stedet for at stå i to lejre og bekæmpe hinanden, så vil hun hellere fokusere på at samarbejde. DDL har mødt Emilie til en snak om blandt andet arbejdet som formand og fremtiden for døve og tegnsprog.

Hvad laver du som formand for DDU?

- Alt muligt! svarer Emilie med et stort smil. – Jeg er tovholder, kan man sige. I DDU arbejder vi meget med både medlemmerne og ungdomsforeninger. Jeg skal have overblikket og være klar til at hjælpe begge steder. Jeg arbejder også meget sammen med Michael (DDU’s sekretariatsleder, red.) og det er mig, der igangsætter kurser som fx psykisk førstehjælp og SKAT. Det er også min opgave at sørge for, at vi følger vores arbejdsprogram – at vi bevæger os fremad og udvikler os. Og så er der selvfølgelig også arbejdet med DDU’s bestyrelse.

Er det ikke svært at finde tid til både at være formand og fuldtidsstuderende?

- Jeg elsker at have mange bolde i luften. Men mest af alt handler det om, jeg gerne VIL det her. Det er vigtigt, at jeg som formand er engageret og klar. Ikke mindst fordi DDU står overfor flere udfordringer og har brug for flere medlemmer. Vi skal udvikle os og udnytte det store potentiale, der ligger foran os. Så på den måde synes jeg ikke det er svært at finde tiden, for det her er en vigtig sag at kæmpe.

Hvad er det mest spændende ved dit arbejde?

- Det er den udvikling, der hele tiden sker. Både den faglige og personlige udvikling. Jeg synes, det er super spændende at være den, der har overblikket. Jeg er i kontakt med medlemmerne på en helt anden måde nu. Det samme med bestyrelsen. Jeg lytter meget og synes det er vigtigt, at alle bidrager – for alle KAN bidrage. Og så er vi igen tilbage til det med potentialet, smiler Emilie.

Kan du fortælle lidt om DDU’s og DDL’s samarbejde?

- Jeg blev formand for DDU samtidig med, at Lars Knudsen blev formand for DDL. Og det passer perfekt. Der er behov for nytænkning. Og her tænker Lars og jeg meget ens. Vi er enige om, at vi skal være åbne; samarbejde er ikke en mulighed, men en nødvendighed! Vi skal væk fra at være isolerede organisationer. Vi skal tænke bredt og bruge hinanden. Senest har vi også lavet nyt kontingentsystem, så vi kan vi støtte og supplere hinanden bedre, for vi kan stå endnu stærkere sammen end hver for sig.

Hvordan ser du på fremtiden i forhold til døve og tegnsprog?

- Jeg er altid optimistisk! Også når det gælder fremtiden. Jeg er ikke blind for udviklingen med CI og AVT (høre-tale træning, red.). Men husk de ”gamle dage” hvor den orale metode var dominerende – og se så hvad der skete derefter. Det samme kan ske igen. Vi må ikke give op! Og så er det vigtigt, at vi samarbejder i stedet for at kæmpe mod hinanden.

Kan du uddybe det lidt?

- Som jeg sagde før, så arbejder vi ofte meget isoleret i Danmark. Vi kæmper for og fokuserer på vores egen sag. Jeg er vokset op i hørende familie og jeg ved alt for godt, at man ofte ender med at stå døve og hørende på hver sin side. Men jeg vil gerne væk fra den måde at se det på. Vi skal stoppe med at tage udgangspunkt i hvor lidt eller meget, vi kan høre. Vi bor og lever i den samme verden. Og vi har brug for hinanden.

Men er der overhovedet døve og tegnsprog om 10 år?

Emilie tænker lidt. – Ja, det tror jeg. Men det kræver, at vi bliver ved og ikke giver op. Der findes altså børn og unge med CI som ikke fungerer. Tegnsprog uddør ikke bare fordi, CI vinder frem. Som formand for DDU er det vigtigt for mig at understrege, at alle er velkomne hos DDU. Det er ikke ”dem og os”. Vi skal ud og møde folk og nedbryde de barrierer, der er. Lad os møde hinanden og se, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Du kan sammenligne det med fx religion. Nogle er muslimer og nogle er kristne. Men vi lever stadig i den samme verden. Lad os mødes – først og fremmest som mennesker. DDU er også for dig, afslutter Emilie.

Besøg DDU her.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site