Julehilsen fra Børne- og Socialministeren

#Politik #Tilgængelighed #Tegnsprog

20. december 2017

DDL har i dag været til møde med Mai Mercado.

Tekstversion:

Jeg er her i Børne- og Socialministeriet, hvor jeg lige har haft møde med Børne- og Socialminister Mai Mercado. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi berørte flere ting. Jeg tog blandt andet forskellige områder vedrørende døve i Danmark op.

Selvfølgelig var det første vi talte om Døvefilm; hvor glade vi er for at Døvefilm er tilbage på finansloven. Døvefilm fortsætter med at lave tv. Ministeren er også glad for dette resultat.

Vi diskuterede også børneområdet, hvor vi udtrykte vores bekymring i forbindelse med FN’s børnekomite og FN’s handicapkomites kritik af døve børn i Danmark og de manglende muligheder der er for tegnsprogsmiljø. Ministeren lyttede og noterede sig vores ord.

Derudover havde vi også en god snak om tolkeområdet. Vi meldte klart ud til ministeren, at der er uro på tolkemarkedet, hvorfor vi bad hende være opmærksom på området nu. Jeg frygter at der vil opstå endnu mere kaos i fremtiden og at de gode og dygtige tolke vil forlade faget, så vi ender i en situation med tolkemangel her i Danmark. Det er en situation vi meget gerne vil undgå, så nu er beskeden videregivet til ministeren. Vi bedt ministeren om at skabe sig et overblik og analysere tolkemarkedet.

Til sidst spurgte vi Mai Mercado, om hun ville lave en julehilsen til jer. Det ville hun gerne – se med her:

Mai Mercado:

Julen nærmer sig og jeg vil gerne fortælle om mine ambitioner for det kommende år. Jeg ønsker et forbud vedtaget, mod ulovlig diskrimination af alle mennesker med handicap - herunder også hørehandicap. Vi har gode muligheder for at få flere mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet. Og de muligheder er vi nødt til at gribe. Derfor vil jeg, i samarbejde med Beskæftigelsesministeren, afholde en konference til foråret, hvor vi vil suge til os af informationer, som skal handle om hvordan vi kan etablere en handlingsplan, som sikre flere mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet.

Jeg vil også godt sige stor TAK for en god og konstruktiv dialog vedrørende Døvefilm. Jeg ved, at det har været en udfordring og at det har stor betydning for jer. Jeg håber I har set, at Døvefilm nu er tilbage på finansloven. I perioden op til behandlingen af finansloven har der været megen debat og dialog, og jeg har modtaget mange henvendelser - også fra jer. Det er jeg meget glad for og vil gerne sige tak. Det har været gode konstruktive input fra jer, og det betyder meget for mig.

Herfra vil jeg ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber vi bevarer et godt og tæt samarbejde i året der kommer.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site