Afgørelse: Erstatning efter forskelsbehandling

#Politik #Uddannelse #Tilgængelighed #Tegnsprog

Afgørelse: Erstatning efter forskelsbehandling

5. januar 2018

Det er forbudt at forskelsbehandle på grund af handicap i Danmark. De er de færreste i tvivl om, men det er ikke alle, der følger reglerne.

Det ved Sarina Michelsen alt om. Hun fik afslag på at bruge tegnsprogstolk under to praktikperioder som led i sin uddannelse til sygeplejerske.

Der kom en sag ud af det, og i november traf Ligebehandlingsnævnet afgørelse i sagen. Nævnet vurderede, at det var muligt for uddannelsesinstitutionen at stille en tolk til rådighed under praktikforløbene, uden at dette ville være en byrde. Afslaget på tegnsprogstolk var ifølge nævnet et udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap. Og det er ulovligt. Sarina har derfor fået medhold i sagen og er blevet tilkendt økonomisk godtgørelse.

Danske Døves Landsforbund har støttet i sagen, som er en såkaldt ’principsag’.

Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.
close
Søg på dette site